Monday, 27/05/2019 - 18:48|
Chào mừng Quý vị đã đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái

CTTĐT - Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1701/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái

Trung tâm Hành chính công tỉnh được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái là cơ quan hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chịu sự quản lý hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (theo lộ trình của Đề án) hiện đang được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính. Trung tâm có Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 03 bộ phận trực thuộc là: Hành chính - Tổng hợp; Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Giám sát và giải quyết kiến nghị. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có nhiệm vụ: Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân, tổ chức liên quan; hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc; tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; giám sát, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm theo quy định; quản lý công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức các cơ quan được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm; phối hợp thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức làm việc tại Trung tâm; phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua Trung tâm; quản lý, vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm...

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, góp phần xây dựng chính quyền "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân". Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm thực hiện; chuẩn bị và tạo tiền đề để xây dựng cơ chế cung cấp các dịch vụ công thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo lộ trình phù hợp.

Nguồn tin từ Bái Yên Bái

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết