Friday, 26/04/2019 - 05:34|
Chào mừng Quý vị đã đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn sử dụng quản lý viết bài trên website

Ngày đăng: 07/12/2017 82 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềHướng dẫn chung sử dụng cổng thông tin điện tử

Thầy cố sử dụng hướng dẫn để quản lý viết bài trên website của đơn vị