• :
  • :
Chào mừng Quý vị đã đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
  • Quyết định kiểm tra đầu tư thiết bị năm 2017
    | Phòng GD & ĐT Lục Yên | 429 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Hướng dẫn sử dụng quản lý viết bài trên website
    | Phòng GD & ĐT Lục Yên | 381 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản trị cổng thông tin điện tử
    | Phòng GD & ĐT Lục Yên | 433 lượt tải | 4 file đính kèm