• :
 • :
Chào mừng Quý vị đã đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
 • Hoàng Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Không
  • Điện thoại:
   01233002010
  • Email:
   hoangthitu19791979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Hoàng Thị Tú: Kế toán, trực tiếp phụ trách cấp học mầm non; việc thu, chi học phí của các đơn vị trường học và việc thực hiện chính sách đối với học sinh.

 • Phạm Văn Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Không
  • Điện thoại:
   01696950662
  • Email:
   phamvankhang90@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ông Phạm Văn Khang: Kế toán, trực tiếp phụ trách cấp học phổ thông; việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác xã hội hóa giáo dục.

 • Đỗ Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tài vụ
  • Điện thoại:
   0972446399
  • Email:
   dothanhthuylucyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng: Kế toán trưởng, phụ trách chung, kế hoạch ngân sách, các chương trình dự án.

 • Phạm Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Không
  • Điện thoại:
   0983448189
  • Email:
   hien84yenbai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Phạm Thu Hiền: Phụ trách văn thư, lưu trữ, quản lý và cấp phát văn bằng, tạp vụ.

 • Đỗ Thị Mai Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tài vụ
  • Điện thoại:
   0947109568
  • Email:
   dtmailan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Đỗ Thị Mai Lan - Tổ phó: Phụ trách công tác bảo hiểm, thủ quỹ, thủ kho, tài sản cơ quan.